Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Υποβάθμιση της Κύπρου από τον οίκο Moody’s από Αa3 σε A2

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών ανησυχεί ιδιαίτερα για τη νέα υποβάθμιση της Κυπριακής οικονομίας από τον οίκο Moody's.

Όπως όλα δείχνουν, η νέα υποβάθμιση, δεν έχει να κάνει άμεσα με την οικονομική κρίση αλλά με τα ολοένα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία μας στο σύνολό της. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται το ότι η οικονομία μας δεν στηρίζεται σε ασφαλή και υγιή θεμέλια.

Η συνεχής αύξηση του μισθολογίου του δημόσιου τομέα σε συσχετισμό με τη μισθολογική στενότητα του ιδιωτικού τομέα, έχει  δημιουργήσει εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Ο ιδιωτικός τομέας ταλανίζεται από έλλειψη επενδύσεων και δεν είναι σε θέση να στηρίζει τόσο άδικα και άνισα τον δημόσιο τομέα.

Η έκθεση των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελληνική οικονομία έχει φτάσει σε ανησυχητικό βαθμό. Σε συνδυασμό με την έλλειψη ταμείου εγγυοδοσίας για νέες μικροεπιχειρήσεις στην ημεδαπή, αυτός ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται. Δεν επιβιώνει καμία τράπεζα χωρίς υγιείς και εύρωστους πελάτες. Η όλη απάθεια της κυβέρνησης έχει σκοτώσει τη νεανική επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η σημερινή ανισότητα, ούτε να καταπολεμηθεί η ανεργία μόνο με προσευχές. 

Καλούμε τον πρόεδρο να δράσει έστω και την υστάτη.

Το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών έχει καταθέσει στοχευμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην έξοδο από τα αδιέξοδα, προτάσεις Πράσινης Οικονομίας, που δημιουργούν νέες προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης.

Δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται να μην ανησυχεί για τις συνεχείς κυλιόμενες υποβαθμίσεις της Κυπριακής Οικονομίας από τους διεθνείς οίκους. Εμείς, ως Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δεν θεωρούμε τους διεθνείς οίκους ως τους πλέον κατάλληλους να υποδείξουν την ορθή πορεία της οικονομίας. Όμως δυστυχώς οι ξένες επενδύσεις, στο σύστημα που ακολουθεί με ευλαβική πίστη η κυβέρνηση, ελέγχουν και επηρεάζουν την εξέλιξη της οικονομίας.

Η κυβέρνηση οφείλει να ακολουθήσει τους κανόνες του παιχνιδιού που η ίδια επέλεξε. Και οι κανόνες αυτοί δυστυχώς καθιστούν τη σημερινή υποβάθμιση της Κυπριακής Οικονομίας από τους Moody’s ως πολύ αρνητική εξέλιξη.

Νίκος Ραφίδιας
Υποψήφιος Βουλευτής
Αναπληρωτής Συντονιστής Επιτροπής Εμπορίου
Μέλος Επιτροπής Οικονομικών
ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΣΤΩΝ